Pabėgėlių priėmimas

Ar sutiktumėte, kad Jūsų kaimynystėje apsigyventų pabėgėliai iš kitų šalių?