Tikslai ir vizija

Pašiliškiai

  • Sutelkti Pašilėje ir už jos ribų gyvenančius kaimui neabejingus žmones spręsti kultūrinius, socialinius ir ūkinius klausimus, puoselėti dvasines vertybes, ugdyti gyventojų informacinį raštingumą
  • Organizuoti įvairius renginius ir susitikimus su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, valdžios atstovais ir kitais asmenimis
  • Rengti projektus, programas šių tikslų įgyvendinimui bei rūpintis kaimo plėtra
  • Padėti kaimo gyventojams realizuoti savo dabartinį potencialą